INFORMACIÓN - CONTACTOS

TRADEA spol. s r.o.
Dirección:
NERATOVICKÁ 720/27
182 00 PRAHA 8
ÈR
E-mail:
Núm.ID:
00548260
IVA reg.:
CZ00548260
RM:
MÌSTSKÝ SOUD Praha, Spisová znaèka odd.C, vložka 77
Informace pro veøejnost:
na adrese sídla spoleènosti TRADEA s.r.o. provozovatele není prodejna ani provozovna pro kontakt s veøejností.

Kontaktní e-mail: info@LosAndes.cz
velkoobchod: info@CafeLosAndes.cz