Darčeková, reklamné a propagačné balenia s Vaším firemným označením

Po dohode s Vami riešime balenia opatrené obchodným menom (v mene) alebo ochrannou známkou - logom
Predajná cena s DPH / set
m
Do ceny výrobku opatreného obchodným menom (v mene) alebo ochrannou známkou sa premietajú náklady závislé na použitej technike, náročnosti spracovania grafických predlôh, požadovanom množstve, doprave, prípadne rozvezení alebo rozoslaní - distribučný plán na adresy podľa zadania. V záujme zníženia ceny vašej zákazky uvítame vaše podkladové materiály. Cenu stanovíme dohodou, v prípade zákazkovej výroby je vyžadovaná odmena vopred.
Názov skupiny sortimentu: