Dárková, reklamní a propagační balení s Vaším firemním označením

Po dohodě s Vámi řešíme balení opatřené obchodní firmou (jménem) nebo ochrannou známkou - logem
Prodejní cena s DPH / set
m
Do ceny produktu opatřeného obchodní firmou (jménem) nebo ochrannou známkou se promítájí náklady závislé na použité technice, náročnosti zpracování grafických předloh, požadovaném množství, dopravě, případně rozvezení nebo rozeslání - distribuční plán na adresy dle zadání . V zájmu snížení ceny vaší zakázky uvítáme vaše podkladové materiály. Cenu stanovíme dohodou, v případě zakázkové výroby je vyžadována úhrada předem. Pro info výtah z legislativy České republiky... ... Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět ... Zákon 586/1992 Sb. O daních z příjmu ... § 25 ... (1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména ... t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně... § 4 Osvobození od daně... (1) Od daně jsou osvobozeny ... za) příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností jako reklamního předmětu opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč
Název skupiny sortimentu: